Co bude dál?

Tvoříme prostor pro

diskuzi edukaci otázky

o klimatické změně

Náš tým je tvořen freelance editory, kreativci, designéry a PR odborníky, kteří přetvářejí komplikované informace, data a vědecké studie do podoby, které rozumíte. Informace a data z rozsáhlých reportů komunikujeme objektivně a na základě odborníky podložených informací.

Jsme komunikační platforma zlidšťující informace o klimatické změně. Aby jim rozuměli opravdu všichni.

Co děláme

Organizujeme

panelové diskuze, kulaté stoly, mediální briefingy a jiné formáty potkávání se.

Spolupracujeme

s dalšími neziskovkami a institucemi, pro které tvoříme kampaně na klíč.

Komunikujeme

objektivně, bez ideologie a opírající se o fakta a poznání českých expertů.

Co bude dál je kreativní a komunikační platforma se zaměřením na změnu klimatu.

Co za námi stojí?
O čem je projekt Lancet Countdown?
Lancet Countdown je výzkumný projekt sledující reakce světa na současnou změnu klimatu a z ní vyplývající dopady na naše zdraví.
Klimatická změna přece na lidské zdraví nemá přímý vliv, ne?
Vyvedem vás z omylu – jen kvůli ovzduší znečištěnému používáním fosilních paliv zemřelo v EU za rok 2020 1,2 milionu lidí.

Události

Vytvoříme prostor pro diskuzi

Snad největší smysl nám dává se fyzicky potkávat a kultivovaně o věcech hovořit. Proto pořádáme panelové diskuze a setkání s odborníky, kteří k tématu klimatické změny mají co říct. Událost stavíme od oslovení expertů přes pozvánky pro novináře, po výběr vhodného místa a propagaci akce.

Články a rozhovory

Pomůžeme vám to napsat

Poskytujeme informace a data o klimatické změně klíčovým celostátním médiím a zasazujeme globální témata do českého kontextu. Redaktory také propojujeme přímo s experty pro rozhovory.

Kampaně

Pomůžeme vám to dostat mezi lidi

Spolupracujeme s dalšími neziskovkami a institucemi, pro které tvoříme kampaně na klíč. V rámci nich pracujeme na nastavení komunikační strategie, definici cílové skupiny, pracujeme na vizuálech, video formátech, nebo umisťujeme citylighty do ulic.