Co bude dál?

Kampaně

Spravedlivá transformace

V rámci předvolební kampaně na Ústecku jsme spolu s neziskovou organizací Centrum pro dopravu a energetiku spolupracovali na vzniku edukativního videa a série citylightů.

Cílem kampaně bylo představit občanům Ústecka Fond spravedlivé transformace a motivovat je k volbě zastupitelů, kteří se vyhrazených 16 miliard chopí s rozumem. Fond pro spravedlivou transformaci je sám o sobě velkou příležitost ke smysluplné přeměně regionu a v něco, na co se mohou jeho obyvatelé těšit.

 

 

Naše nejnovější projekty

Co bude dál?

Konec uhlí místním prospěje, bude-li férový.

Informace a data z rozsáhlých reportů komunikujeme objektivně a na základě odborníky podložených informací. Náš tým je tvořen freelance editory, kreativci, designéry a PR odborníky, kteří přetvářejí komplikované informace, data a vědecké studie do podoby, které rozumíte.

Konec uhlí místním prospěje, bude-li férový.

Události

Vytvoříme prostor pro diskuzi

Snad největší smysl nám dává se fyzicky potkávat a kultivovaně o věcech hovořit. Proto pořádáme panelové diskuze a setkání s odborníky, kteří k tématu klimatické změny mají co říct. Událost stavíme od oslovení expertů přes pozvánky pro novináře, po výběr vhodného místa a propagaci akce.

Články a rozhovory

Pomůžeme vám to napsat

Poskytujeme informace a data o klimatické změně klíčovým celostátním médiím a zasazujeme globální témata do českého kontextu. Redaktory také propojujeme přímo s experty pro rozhovory.

Kampaně

Pomůžeme vám to dostat mezi lidi

Spolupracujeme s dalšími neziskovkami a institucemi, pro které tvoříme kampaně na klíč. V rámci nich pracujeme na nastavení komunikační strategie, definici cílové skupiny, pracujeme na vizuálech, video formátech, nebo umisťujeme citylighty do ulic.