Co bude dál?

Události

Panelová diskuze

Změna klimatu a zdraví obyvatel ČR: souvislosti, důsledky a možná řešení

27. října 2022 proběhla v pražském Kampusu Hybernská naše první panelová diskuse, pořádaná ku příležitosti vydání každoročního Lancet Countdown reportu. Lancet Countdown je mezinárodně uznávaný výzkumný projekt sledující reakce světa na současnou změnu klimatu a z ní vyplývající dopady na naše zdraví.

Hlavním tématem bylo zhoršující se lidské zdraví a jeho souvislost s klimatickými změnami a chátrajícím životním prostředím. Zpráva Lancet Countdown se stala odrazovým můstkem k hledání možných (dočasných i dlouhodobých) řešení.

Mezi panelisty patřili Anna Kšírová z Doctors for Future, výzkumnice v oblasti environmentální ekonomie a sociologie Iva Zvěřinová, ředitel České informační agentury životního prostředí (CENIA) a Lydie-Stokes Fialová, výzkumnice a konzultantka v oblasti ekologické medicíny, environmentální etiky, a planetárního zdraví.

Akce proběhla ve spolupráci s Evropskou klimatickou nadací (ECF).

Naše nejnovější projekty

Co bude dál?

Konec uhlí místním prospěje, bude-li férový.

Informace a data z rozsáhlých reportů komunikujeme objektivně a na základě odborníky podložených informací. Náš tým je tvořen freelance editory, kreativci, designéry a PR odborníky, kteří přetvářejí komplikované informace, data a vědecké studie do podoby, které rozumíte.

Konec uhlí místním prospěje, bude-li férový.

Události

Vytvoříme prostor pro diskuzi

Snad největší smysl nám dává se fyzicky potkávat a kultivovaně o věcech hovořit. Proto pořádáme panelové diskuze a setkání s odborníky, kteří k tématu klimatické změny mají co říct. Událost stavíme od oslovení expertů přes pozvánky pro novináře, po výběr vhodného místa a propagaci akce.

Články a rozhovory

Pomůžeme vám to napsat

Poskytujeme informace a data o klimatické změně klíčovým celostátním médiím a zasazujeme globální témata do českého kontextu. Redaktory také propojujeme přímo s experty pro rozhovory.

Kampaně

Pomůžeme vám to dostat mezi lidi

Spolupracujeme s dalšími neziskovkami a institucemi, pro které tvoříme kampaně na klíč. V rámci nich pracujeme na nastavení komunikační strategie, definici cílové skupiny, pracujeme na vizuálech, video formátech, nebo umisťujeme citylighty do ulic.